نمک صنعتی

نمک های گرانول شده از بهترین سنگ های نمک معادن شهرستان گرمسار ، در کارخانه نمک ماهان تولد می گردد . این محصول در مشهای…

ادامه مطلب