نمک صنعتی

نمک های گرانول شده از بهترین سنگ های نمک معادن شهرستان گرمسار ، در کارخانه نمک ماهان تولد می گردد . این محصول در مشهای…

ادامه مطلب

سنگ نمک نارنجی

سنگ نارنجی ، سنگی معدنی است با خلوصی بین 97 تا 98 درصد کلرید سدیم و با مقدار کمی آهن و کلسیم و مواد معدنی…

ادامه مطلب

نمک صنعتی

نمک چیست؟   سدیم کلرید ترکیبی سفید رنگ با فرمول شیمیایی NaCl است ودر فارسی نمک و درانگلیسی salt نامیده میشود. نمک طعام اغلب به عنوان چاشنی…
ادامه مطلب