نمک کریستالی آبی به علت بالا بودن مقدار عنصر پتاسیم باعث تغییر رنگ کریستالهای نمک می گردد