نمک های گرانول شده از بهترین سنگ های نمک معادن شهرستان گرمسار ، در کارخانه نمک ماهان تولد می گردد . این محصول در مشهای مختلف ، در صنایع گوناگون از قبیل حفاری ، رنگرزی ، سختی گیری سیستم های صنعتی ، چرم سازی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.