سنگ نارنجی ، سنگی معدنی است با خلوصی بین 97 تا 98 درصد کلرید سدیم و با مقدار کمی آهن و کلسیم و مواد معدنی دیگر .

بعلت بالا بودن مقدار آهن موجود در این ترکیب، نسبت به دیگر نمک ها ،این نمک رنگ نارنجی یا قرمز به خود می گیرد. با استقبال زیاد کشور هند از مصرف این نوع نمک ما موفق به صادرات این محصول به کشور هند در حجم بالا و نسبتا بصورت پیوسته هستیم .